...dëshmi e cilësisë! English | Македонски
       
PROJEKTET QË KEMI REALIZUAR... FOTO NGA KOMPANIA
  Që nga koha e themelimit të Golec Trans, ndërmarrja ka realizuar një gamë të madhe të projekteve në rajonin e Pollogut, të cilat kanë ndikuar në përmirësimin e infrastrukturës së banorëve të kësaj ane, duke i vënë në dispozicion shërbimet dhe produktet e saja. Më poshtë do t`i radhisim vetëm ato projekte ku Golec Trans me shërbimet dhe produktet e veta ka marrë pjesë gjatë 5 viteve të fundit.
-
1. Ndërtimi i Universitetit të EJL
2. Rregullimi i kanalizimit fekale në Zhelinë
3. Ndërtimi i ujësjellësit në Zhelinë
4. Shtrimi i rrugës lokale Leshnicë e Epërme dhe e Poshtme
5. Shtrimi i rrugës lokale në fshatin Trebosh
6. Shtrimi i rrugës lokale Strimnicë-Çellopek
7. Rregullimi i fushës sportive në f.Falisht
8. Rregullimi i fushës sportive në UEJL
9. Rregullimi i fushës sportive në f.Kamenjan
10. Rregullimi i parkingut në UEJL
11. Shtrimi i rrugës lokale në f.Llërcë
12. Shtrimi i rrugës lokale Shemshovë-Jegunovcë
13. Shtrimi i rrugës lokale në f.Tearcë
14. Shtrimi i rrugës lokale në f.Pallaticë
15. Shtrimi i rrugës lokale në f.Ozurmisht
16. Shtrimi i rrugës lokale në f.Cerovë
17. Ndërtimi i restorantit nëU EJL
18. Shtrimi i rrugës lokale f.Sallarevë
19. Shtrimi i rrugës lokale në f.Nerashtë
20. Rregullimi i parkingut në Ramstore, si dhe në shumë objekte tjera në Shkup
21. Shtrimi i rrugës Ilindenit
22. Ndërtimi i Ramstorit në Shkup
23. Rregullimi i fushës sportive në SHAM Nikola Shtejn-Tetovë
24. Rregullimi i lumit Shkumbin në Tetovë
25. Rregullimi i fushës sportive në shkollën e mesme ekonomike ˝8 Shtatori˝-Tetovë
26. Rregullimi i fushës sportive në f.Sallarevë
27. Rregullimi i fushës sportive në komunën e Zhelinës
28. Rregullimi i fushës sportive në komunën e Jegunovces
29. Rregullimi i fushës sportive në Zherovjan
30. Rregullimi i ujësjellësit në Tetovë
31. Rregullimi i depos së plehrave në Rushino
32. Mirëmbajtja dimërore e komunës Tetovsë
33. Mirëmbajtja dimërore e komunës se Zhelinës
34. Rregullimi i stadiumit të qytetit në Tetovë
 
 
  Kontakti | Site Map | Faqe e parë