...доказ за квалитетот! English | Shqip
       
ПРОЈЕКТИТЕ ШТО ГИ РЕАЛИЗИРАВМЕ... СЛИКИ ОД КОМПАНИЈАТА
  Од кога е осниван Голец Транс па се до сега, компанијата има изведено голем број на проекти во Полошкиот регион, кои го имат подобрено инфраструктурата за населениото која живее во овие простории, ставјќи ги во услуга своите сервиси и продукти. Подоле ќе рангираме само тие проекти, каде Голец Транс во последните 5 години учествувал со своите услуги и производи.
-
1. Изведба во ЈИЕ Универзитетот
2. Изведба на фекалната канализација во општина Желино
3. Изведба на водоводната мрежа во село Желино
4. Изведба на локалниот пат помеѓу Горна и долна Лешница
5. Изведба на локалниот пат во село Требош
6. Изведба на локалниот паѕ помеѓу селата Стримница и Челопек
7. Изведба на стадионот во с.Фалиште
8. Изведба на спортскиот терен во ЈИЕ Универзитетот
9. Изведба на спортскиот терен во с.Камењане
10. Изведба на паркот во ЈИЕ Универзитетот
11. Изведба на локалниот пат во с.Лерце
12. Изведба на локалниот помеѓу Шемшово и Јегуновце
13. Изведба на локалниот пат во с.Теарце
14. Изведба на локалниот пат во с.Палатица
15. Изведба на локалниот пат во с.Узурмишт
16. Изведба на локалниот пат во с.Церово
17. Изведба на ресторантот во ЈИЕ Университетот
18. Изведба на локалниот пат во Седларево
19. Изведба на локалниот пат во с.Нераште
20. Изведба на паркингот во Рамстор како и изведба на многу други градби во Скопје
21. Изведба на патот Илинденска
22. Изведба на Рамстор
23. Изведба на спортскиот терен во средното училиште Никола Штејн-Тетово
24. Изведба на реката Пена
25. Изведба на спортскиот терен во средното економско училиште 8 Септември
26. Изведба на спортскиот терен во с.Седларево
27. Изведба на спортскиот терен во општина Желино
28. Изведба на спортскиот терен во општина Јегуновце
29. Изведба на спортскиот терен во с.Жеровјан
30. Изведба на водоводот во Тетово
31. Изведба на депонијата кај Рушино
32. Зимско одржување на општина Тетово
33. Зимско одржување на општина Желино
34. Изведба на стадионот во Тетово
 
 
  Контакт | Site Map | Прва страна