...доказ за квалитетот! English | Shqip
       
НЕКОЈ ЗБОРОВИ ЗА НАС... СЛИКИ ОД КОМПАНИЈАТА
  Ако го анализираме историјатот на компанијата Голец Транс ќе дојдеме до заклучок дека американскиот сон за успехот може да стане реалност и кај нас. Историјатот на ова компанија ни кажува за нејзиниот еволутивен развој како и, ни докажува дека секој успех кој го постигнал Голец Транс, е дојден како резултат на безпоштедната долгогодишна работа и како резултат на чесната пот на оснивачот Хамди Латифи.
-
Претпријатието Голец Транс, својот почеток го има во делечната 1973 година, но тогаш фирмата беше регистрирана на личното име на сопственикот, со дејност во сферата на авто-превозот. Деловните способности на г-дин Латифи излегоа на виделина многу брзо, затоа што веќе во 1979 година, купи еден комбај и почна на земјоделците во Полошкиот регион да им ја дава услугата за жнеење на пченицата.
-
До 1992 компанијата се прошири купувајќи уште три комбаји и три товарни камиони. Во 01.04.92, компанијата се преименува во друштво за трговија и услуги ГолецТранс.
-
Првин, како приоритарна дејност на компанијата Голец Транс му беше превозот на разни стоки и изведување на песокот од реката. Но во последните 15 години компанијата Голец Транс се прошири уште повеќе и основаше четири нови работни единици, кои се:
-
▫ Работната единица Сепаре
▫ Работната единица Бетониера
▫ Работната единица за Транспорт и
▫ Работната единица за Градба
-
Компанијата Голец Транс на своите клиенти им го нуди само најдоброто, и токму тоа е причината заради која постигна прогрес и стана голема и позната компанија во регионот. Квалитетот на компанијата Голец Транс се докажува со работа.
 
 
  Контакт | Site Map | Прва страна